Elk paardenprobleem kent een oplossing

Horse In A Box @ Triple P

True Horsemanship

Horsemanship!!

Ik gebruik express niet het bijvoeglijk naamwoord "Natural". Niet omdat het simpelweg een pleonasme is, maar omdat het bij een grote groep mensen andere beelden oproept dan de beelden die ik heb bij het begrip "Horsemanship". 

 

In mijn optiek is True Horsemanship niets anders dan het hebben van skills (fysiek en mentaal) waardoor je een meest optimale relatie met je paard kunt bereiken. En dan heb ik het ook echt over een optimale RELATIE. De volgende uitspraken geven aan hoe die relatie er volgens mij uit zou mogen zien: 

 

"Riding your horse, or working with him from the ground, in both ways it should look like you belong there" 

 

"Horsemanship is not unlike dancing. One leads, one follows. This does not make the leader better, or the follower worse. It just makes the dance what it is" 

 

"When grandmother (or anyone who has NO idea of horses) watches you and your horse working together, and she says "It looks nice", then you practice True Horsemanship" 

 

" An error can't become a mistake unless you refuse to correct it" 

 

"If you can't have your horse stand still, walk, trot, loop or canter on a loose rein, you use the rein for Control instead of Communication" 

 

Daarom kies ik voor voor:

"True Horsemanship"

Hier zit ik naast een "Wilde Exmoor". Deze paardjes moesten verdwijnen van een stuk natuurland dat "ge-annexeerd" werd. Omdat ze niets waren gewend in de omgang met mensen en toch een goed plekje moesten vinden, zijn we met een aantal mensen bezig geweest ze te laten wennen aan het idee "Mens". Geweldig als je dan na een tijdje dit contact krijgt. Zo'n eerste aanraking is onvergetelijk. Wat mij hier het meest van is bijgebleven is het stuk vertrouwen. Als ik namelijk wil dat het paard mij vertrouwt, zal ik hem ook (voor de volle 100%) moeten vertrouwen. Vandaar ook mijn zittende houding.

In de hierboven reeds genoemde relatie dient er communicatie te zijn. Dus geen monoloog van ruiter/mens naar paard! Communicatie betekent dat jij ook naar je paard luistert. Moeilijk genoeg voor ons mensen. Luisteren is vaak toch al niet onze sterkste kant. En toch communiceren wij (vaak ongemerkt) ook heel veel Non-Verbaal.

Paarden zijn heel gevoelig voor de gevoelens van een ander wezen. In de natuur zijn ze hier voor een groot deel van afhankelijk. Een groep leeuwen die net gegeten heeft is geen bedreiging voor paarden die vlakbij willen gaan drinken. Als die leeuwen echter dagen niets gegeten hebben is het een heel ander verhaal!

Paarden zijn in het voordeel als het gaat om non-verbale communicatie. Maar dat wil niet zeggen dat wij ons niet kunnen verdiepen in deze paardentaal. Het is tenslotte altijd nog makkelijker voor ons om "Paards" te leren, dan een paard "Nederlands" te leren.

Daarbij is in deze "Communicatie-relatie" vaak de uitkomst dat je paard met je mee gaat denken. Dit in tegenstelling tot het paard dat alles maar mechanisch ondergaat en doet wat jij vraagt omdat hij er dan weer zo snel mogelijk van af is of omdat er anders een straf of een nog minder aantrekkelijke situatie volgt.

"Remember; Don't do it TO your horse, but do it WITH your horse". Ook weer zo'n uitspraak die veel beter in het engels klinkt dan in het nederlands. Een letterlijke vertaling maakt het verschil niet duidelijk en een duidelijke vertaling "klinkt" weer veel minder.

Ook voor "True Horsemanship" Clinics kun je bij mij terecht. Dit kan in een privé-setting, maar ook in een Clinic-vorm.

Bij deze laatste vorm wordt het verdeeld over een aantal dagen (bijv. 4) met een tussenliggende periode van een kleine week waarin je het tot dan geleerde alvast kunt oefenen. Dit is ook nodig omdat dit een opbouwende clinic is. Je gebruikt dus in les 2 wat je geleerd hebt in les 1 om verder te komen in les 2. Dit geldt uiteraard ook voor de daarop volgende lessen.

De kosten voor Horsemanship 1 on 1 (privé dus) zijn € 40,- per uur (excl. reiskosten á € 0,25 per gereden kilometer).

Een ééndaagse Clinic kost € 75,- p/p (tenminste 6 deelnemers, 1 dag van 10.00 uur tot 16.00 uur). Alle ééndaagse Clinics zijn ook in een combinatie te volgen. Dus bijvoorbeeld True Horsemanship met Schriktraining of Trailerladen in één Clinic van een dag. De kosten blijven dan € 75,- p/p.

De kosten voor een 4-daagse Clinic (dus verdeeld over 4 weken) bedragen € 250,-. (tenminste 6 deelnemers, 4 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur, Ebook " On Horsemanship" en toegang tot besloten FB groep)

Klik hier voor info of een afspraak