Elk paardenprobleem kent een oplossing

Horse In A Box @ Triple P

HORSE IN A BOX ACADAMY

Daar waar HIAB altijd bezig is om de diverse paardenproblemen die er leven op te lossen, blijkt steeds vaker dat mensen dit ook graag zelf willen doen. Met hun eigen paard(en), maar ook voor en met andere paarden.

Er is dus een steeds groter wordende interesse in het leren oplossen van problemen bij paarden. En waarom zou je het welbekende wiel dan weer opnieuw willen uitvinden, terwijl er jarenlange kennis voor handen is?

Enerzijds zijn er de "onderhoudsproblemen", anderzijds de "relationele problemen".

De onderhouds-issues gaan over o.a. management (voer, beweging en manier van paardhouden). Maar ook over het bekappen van de hoeven van je viervoeter.

Hiervoor biedt HIAB verschillende cursussen en opleidingen.

De dagcursus Grip Op Hoeven Basis.

Geschikt voor elke paardenhouder met gezond verstand en een linker- en een rechterhand (twee rechterhanden is niet eens nodig)

Een uitgebreide cursus van in totaal 20 werkdagen.

Geschikt voor elke zelfbekapper of geïnteresseerde die verder wil in het bekappen van paarden en er wellicht professioneel mee aan de slag wil.

De relationele issues gaan over zaken die je tegenkomt in de omgang met je paard.

In verreweg het meerendeel zijn die problemen voortgekomen uit de relatie tussen mens en paard.

Ergens is het mis gegaan. Ergens is er iets gebeurd dat er voor heeft gezorgd dat het paard niet (meer) doet wat je van hem vraagt.

En of dit nu bedoeld of onbedoeld is doet niet ter zake. Zelfs de best bedoelde actie kan er voor zorgen dat het paard leert dat het beter niet kan doen wat er van hem wordt gevraagd dan wel.

Hiervoor zijn er de diverse paard- en persoonsgerichte oplossingen bij jou op locatie.

Zoals trailerladen, centered riding lessen, clinics True Horsemanship, schriktraining, beleren en inrijden van je paard en oplossen van andere paardgerelateerde problemen.

Maar ook de volgende oplossingen;

                 Woelig Weekje Westerlee

Je komt een week met je paard naar de Triple P in Westerlee. Je paard verblijft hier en jij in één van de bij HIAB bekende bungalowparken, RB&B's of wellicht een door jezelf uitgekozen verblijf. Na een uitgebreide intake en analyse van jouw case, gaan we vervolgens van maandag t/m vrijdag dagelijks bezig met jou en je paard. Hier gaan je ogen van open.

Wat wij hier vaak zeggen: "Een paard is super simpel, wij maken het ingewikkeld".

Kernpunten zijn dan ook: Een paardvriendelijke benadering.

Het oplossend vermogen van een goede begeleiding bij jou en je paard.

Maar ook dat jouw probleem wezenlijk is. Dus schroom niet om met jouw probleem te komen.

                 Worstelend Wordt Welwillend.

Heb jij als bekapper/hoefsmid of trainer wel eens dat je aan het worstelen bent met het paard van een klant? Dat je alles naar jouw mening hebt gedaan om het voor elkaar te krijgen? En nog werkt het paard niet mee!

Loop een aantal willekeurige dagen mee en ook jij zult zien dat met een aantal andere aannames en methodes het allemaal WEL lukt. Dat het paard wel rustig blijft en keurig doet wat jij vraagt. Deze dagen zijn wel afhankelijk van wat er aan afspraken te maken is met klanten met bijvoorbeeld moeilijk/niet te bekappen paarden of paarden met een trainingsprobleem. Als je zelf kunt zorgen voor de "modellen" kunnen we hier wellicht ook een oplossing voor vinden.

Cursus Grip Op Hoeven en Uitgebreide Cursus.

Ééndaagse cursus Grip Op Hoeven en de 20 daagse uitgebreide cursus.

Klik hier voor info en opgave

Woelig Weekje Westerlee

Een week bezig met jou paard.

Worstelen Wordt Welwillend

Meerdere dagen beleven hoe het wél werkt.